Βαλιμίτικα
Η παραλία στα Βαλιμίτικα είναι μία όμορφη παραλία πολύ κοντά στο Αίγιο.